Öğrenci Hareketinin 1984 yılından bu yana olan süreci göz önüne alındığında 1992-1993 dönemi demokratik öğrenci faaliyeti, Öğrenci Hareketinden bahsedilmesini olanaksız kılacak kadar giderek etkisizleşmesi özelliğiyle öne çıkıyor. Bunun nedenlerini, uluslararası plandaki gelişmelerden ülkemizdeki genel siyasal duruma ve kendi öznel problemlerimize...
Emperyalist sistem Yeni Dünya Düzeni adı altında yeniden örgütlenmeye çalışırken her reorganizasyon döneminde olduğu gibi bunu uluslararası yeniden işbölümü olarak dünya çapında bir süreç olarak gerçekleştirmeye çalışıyor. Dünyanın 2 kutuplu sisteme göre örgütlendirilmiş hali yeni düzenin ihtiyaçlarına yanıt vermekte yetersiz...
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 17 Mart'ta ' yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları tüm kamuoyunu sarsıcı bir etkide bulundu. "PKK'den Ateşkes", "Apo silah bırakıyor". Aslında buna benzer açıklamalar daha öncede yapılmış, hatta fiili durumlar yaratılmış (1) olmakla birlikte hiçbiri bu kadar...
“.................. Gidenler bir daha gelmiyor geri, herkesin bildiği şey; ve ışıklı rüzgar halkı içinde boş yakınmak, yerinmek. Kavak, yel tanrısı, öyle değil mi? Boş yakınmak, yerinmek!" Federico Garcia Lorca Ve kim bilir daha kaç zaman sürecek bu ölümcül mevsim; varolmanın her an yokluğa dönüşebildiği,...
İnsanlar vardır; alın teri, el emeği, göz nuru ile büyüklüğü kendileri kazanırlar. Küçük yaştan kendilerine seçtikleri ideale doğru adım adım ilerleyerek, seçtikleri bu yolda değerlendirip, ideallerindeki güç, ama onurlu aşamasına ulaşırlar. İnsan yaşamında asıl değerli olan da budur. İşte insan...
"İlk baştaki demokratik modele (Newton'cu demokrasi) adını veriyorum; çünkü bu model, tıpkı bir saat gibi, kapalı bir sistem içinde basit mekanik neden sonuç kurallarına dayandırılmıştı. Mülkiyet sahiplerinden oluşan küçük bir grup ulus devletin sınırları içinde ordu ve istikrarlı para...
Türk solu bir kimlik bunalımı içerisinde. Bu durum, siyasal yapılanmalardan bireylere kadar kendini hissettiriyor. Bunun önemli bir nedeni dünyanın verili durumunda sosyalizmin kendisini konumlandırmakta çektiği sıkıntıdır. Son 13 yıldır merkezi yapılarını sürdürdüğünü iddia eden ve daha çok 1980 öncesi...
Yağmur yağmaya başladı. Öyle nedensiz falan değil. Gökyüzünde yağmur yüklü bulutların resmi geçit töreni vardı zaten. Önce bir damla, sonra bir tane daha, sonra ardı ardına düşmeye başladı damlacıklar. Kimse istifini bozmadı. Tek bir şemsiye açıldı sadece, hoyrat, kapkara....
Toplumsal süreç ve örgütlenmelere ilişkin bir çok tartışma yürütülüyor. Bunların içinde hiç kuşku yok ki, postmodernizm tartışmaları ayrı bir yer tutuyor. Öte yandan ülkemiz açısından bir çok tartışmaya neden olan konulardan biri de feminizm. Biz de dergimizde postmodern feminizm...
80 Sonrası Demokratik Öğrenci Hareketi açısından, 88-89 yılları, artık 12 Eylül ile hesaplaşma tarzında gelişen hareketin yavaş yavaş bu özelliklerden kurtulduğu ve bağımsız kimliğini yaratmaya doğru yol aldığı önemli köşe taşlarını içeriyor. Gençlik Hareketi, 80 sonrasında açık faşizmin soluk alınamaz...

SON YAZILAR