İki gericilik arasında AKP ile YÖK arasında İslamcı terör ile emperyalist terör arasında Sermayenin devletçi biçimi ile özelleşmiş biçimi arasında GENÇLİĞİN TEK BİR DEVRİMCİ YOLU VARDIR: DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE, DEMOKRATİK ÜLKE Bir öğrenim döneminin daha sonuna yaklaştığımız bugünlerde, ülkede ve üniversitede siyaset daha çok "iki...
Üniversiteliler 6 Kasım’da kendi gündemlerine meşru, militan, kitlesel eylem çizgisiyle müdahale ettiler. Şimdi üniversitelileri, aynı eylem çizgisini, yeni-liberalizmin yapısal reformlarına, faşizme ve gericiliğe karşı tüm toplumsal muhalefet bileşenleriyle birlikte örgütleyeceği bir mücadele süreci bekliyor. YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün görev süresi...
Kasım ve Aralık ayları son yıllarda Avrupa’da görülen en büyük öğrenci protestolarına sahne oluyor. Eğitimin paralı hale getirilmesi, bütçeden eğitime ayrılan paylarda yapılan büyük kesintilere karşı Avrupa’nın dört bir yanında her kampus eylem alanı, her caddeyse direnişin merkezi haline...
Hesapları Bağdat’tan dönen emperyalistler, yoksul ülkelerin ekonomisini uluslarası sermayeye tümüyle bağımlı kılma ve yeni pazarlar açma peşinde. Bu amaçlarla, Amerika’nın işbirliği yaptığı devlet başkanlarını ziyaret eden Bush, gittiği ülkelerde, polisin engelleyemediği protesto gösterileriyle karşılaşıyor. 18 Ekim’de, Filipinler’in başkenti Manila’ya...
Geçtiğimiz aylarda ülke gündeminden düşmeyen AKP ile rektörler arasında yaşanan YÖK tartışması, üniversitelerin tarihte tanıklık ettiği bir iktidar kavgasına dönüşmüştü. Bir tarafta iktidara geldigi günden beri uygulamaya çalıştığı neo-liberal politikalar doğrultusunda hazırladığı yeni YÖK Yasa Tasarısıyla üniversitenin karşısına çıkan AKP,...
 Neoliberal eğitim politikalarının çok sesli korosu, tek bir şarkıyı söylüyor; kışkırtılmış piyasa ve inceltilmiş faşizm BÜTÜN “YÖK YASALARI” GENÇLİĞİN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ DİRENCİYLE ENGELLENECEK YÖK ve rektörler, hükümete karşı muhtıra şiddetinde bir bildiri yayınladılar. Eğer, "ordu"yu göreve çağırmıyorlarsa, arkalarında varsaydıkları olası bir üniversite muhalefetini...
İslamcı hareket, 15/20 Kasım İstanbul eylemleriyle bir kez daha sarsıcı bir şekilde gündeme geldi. İslamcı hareketin gündeme geliş bişimi hep sarsıcı oluyor. Şok, şaşkınlık, tedirginlik ve korku hemen hemen bütün etkili İslamcı eylemlerde gözlenen ortak duygulardır. İran, Cezayir, Afganistan...
Anlaşılan yeni YÖK yasa tasarısı tahmin edilenden de zor hazırlanacak. Çünkü YÖK başkanı Erdoğan Teziç beklenenden daha uyumsuz, adeta Kemal Gürüz’ün gelişme çağındaki hali gibi çıktı. YÖK yasa tasarısı üzerine YÖK ve MEB’in ortak oluşturduğu “uzlaşma komisyonu”ndan YÖK çekildi....
SOL MUHALEFET ÜZERİNE DEĞERLENDİRME Türkiye’de rejimin yeniden yapılandırıldığı bugünlerde, egemenler arası çatışmaların yoğunlaşması ve egemen blokta ortaya çıkan her kriz sol muhalefet açısından ciddi siyasi çıkışların yapılabileceği ortamlar hazırlamaktadır. Ancak solda ki ideolojik bulanıklık etkin bir siyasi çizginin etrafında bütünlüklüsol...
Eğitim ve bilim emekçilerinden (“üniversite proletaryası”) bahsedilirken, isimleri pek yüksek sesle telafuz edilmez, belirsiz bir “çalışan”koduyla ya da üniversitenin maliyet hesabında küçük bir kalem olarak anılırlar. Yıllardır üniversiteyi piyasalaştırmak işçin onca kavgaları göze aldılar. Fakat dağ fare doğurdu. Onca gürültü...

SON YAZILAR