Bir faşistin raporu, Doğu’da tezgahlanan faşist oyunlar! -Ocak 1978

Trabzon’da bir faşistin üzerinde yakalanan ve faşistlerin örgütlenmesi hakkında birtakım bilgiler veren bu mektup Trabzon Emniyeti tarafından diğer emniyet örgütlerine bir genelge ile yollanmıştır. Bu genelgenin fotokopisi Ankara’da bir faşistin üzerinden çıkmıştır. Bunu bir belge olarak yayınlıyoruz.

T.C.

……….VİLAYETİ

Emniyet Müdürlüğü

ŞUBE: Gen.Güv

SAYI:

KONU: Bir yazı Hk.

……………….KAYMAKAMLIĞINA

18.12.1978

Doğudaki Milliyetçi Hareketin başarıya ulaşması için şunlar yapılmalıdır.

  1. Halktan evvel gençliğe eğilmeli ve gençliği kazanmanın yolları aranmalıdır Buda yıllardan beridir basiretsiz idarecilerimizin ihmalkarlığı ve bu kanıyı yok edici hareketlerde bulunmalı. Doktirinimiz açıklanmalıdır. Bu söylediklerimiz Kürtçülüğü önemseyip ekonomiye önem verenler için yapılmalıdır. Kürtçülüğe önem verip yıllardan beridir kendilerine ayrı bir millet oldukları şuuru verme tahrikleri yok etmek için de TV’de haftada 1-2 saat Türk tabiri dersleri başbuğ tarafından verilmeli ve kürtlerin oğuz boyundan geldikleri bir kere daha ispat yoluna gidilmelidir. Bu aynı zamanda 23 Haziran Albayın Diyarbakır’a gelişi sırasında sebebiyet verdiğini tahmin ettiğim iftira yoluyla Hürriyet Gazetesi tarafından yazılan şu sözleri (iki Albay Tarafından yalanlandı.) “İkinci moskovaya gidiyorum” Orta asyada benim esir kardeşlerim dururken ben kürtlere kardeş demem” gibi sözlerinde yalanlanmış ve namussuz bölücü işbirlikçilerin yüzüne vurulacaktır. Buna bağlı olarak MİT onlara hizmet eden Propoganda afişlerini basan matbaaları tespit etmek Kürtçe doldurulan bant ve plakları yasak Müsaade edilmemelidir. Aynca Diyarbakır gibi koministlerin ve MTTB’nin kuvvetli bizim zayıf olduğumuz yerlerde MTTB’ye sızmalar yapılıp halkın seviyesine kolayca inebilen MTTB teşkilatı vasıtasıyla halka koministleri karşı karşıya getirip halktan onlara karşı bir nefret uyandırıp bizim çalışmalar gizli yapılmalıdır. Köylere sızan koministlere karşı propoganda elamanlarımızı gönderip köy odalannda veya köy ileri gelen birinin evinde tartışmalar yapılmalı ve din açısından mümkün olduğu kadar halkın gözüönünde küçük düşürülmelidir. Yukarıda önerilerimizi misal olarak şunu verebilirim. Bundan bir hafta evvel Diyarbakır’da meydana gelen olaylarda MTTB teşkilatını halkı galeyana getirip Tıp Fakültesinin basılması ile daha sonra geri çekilen halkın yerine Polisle Koministler aralarında çatışma olmuş ağır yaralanan üç kişi biri ölmüştür. Halk arasında Milliyetçi Hareketin gelişmesi için herşeyden evvel toprak reformu uygulaması yapılmalıdır ki halk arasında başanya ulaşmasına imkan yoktur, işte Urfa misali Diyarbakırda da 600 seçmeni olan bir köyün en ileri geleni toprak reformu yapıldığı takdirde Ülkü Köyü kuracağını bizzat belirtmişti. Son koministlerin yaptığı kuvvetli bir proganda da şudur. “Ağalığa karşıyız yok bilmem herkese toprak Cart Curt” ve her yaptıkları mitingin ağırlığını bu tür konuşmalar teşkil etmektedir. Şehrin ileri gelenlerinin üzerinde durulmalıdır. (Doktirini bilmeseler dahi) Meselâ durumunu bildiğin bir Diyarbakırda Hasan DEĞER 23.6. olaylarından evvel MHP’ye geçmek istemekteydi ve Albay bunu kabul etmişti. Şu anda aynı durumda 8-10 bin civarında oyu olan Şeyh Eşref CENGİZ bulunmaktadır. Yalnız MTTB.nin yapacağı hareketlerle kalmamalıyız. Çünkü aynı değerde fırsatlar elimize geçmektedir. Meselâ Karakaya barajının temelinin atılması sırasında Diyarbakır’a gelen Başbakan Süleyman DEMİREL Karakaya barajının temelini atmak üzere Diyarbakır’a gelişi sırasında AP.li Abdullatif Ensari’nin en az 1000 silahlı adamının şehirde mevcuttu Planlı bir şekilde CHP.ye yapacağımız saldırı bunlan koministlerle karşı karşıya getirecektik! bunun neticesini söylemeye sanırım lüzum yok seminerler dışında bilhassa 1 ve 2 nci sınıftan tesbit edilecek 2-3 kişi durumları göz önünde bulundurularak elit gurup teşkil edilecek ve bunlar devamlı asistan Abilerimiz tarafından yetiştirildiği takdirde bu kişiler de oda sohbetleri ile hem kendi bilgilerini geliştirmiş olacak ve hem de diğer arkadaşlarımızı yetiştirmiş olacaklardır. (Bu mevzuda hakkı Şafakses’e başvurulmuş idi) şeklindeki yazı Trabzon Valiliğinin 29.11.1978 gün ve 3480 sayılı yazılarından bildirilmiştir.

Gereğini önemle rica ederim.

GİZLİ

DAĞITIM:

  1. J.Brl. K.lığına

İlçe Kaymakamlığına