Bir Yerel Seçim Deneyimi

İzmir Çiğli’de bu yıl yapılan yerel seçimlerin çalışmasına Devrimci Gençlik’ten biri olarak, nasıl katıldığımı, çalışmalar sırasındaki kazanımlarımı ve çalışmalar sonucunda kendi özelimde neler kazandığımı dile getirmek istiyorum. Çiğli’deki seçim, çalışması hakkında pek çok arkadaşımız gibi ben de geç haberdar oldum. Seçimden kırk gün önce İzmir genelini bu çalışmanın içine katmak amacıyla yapılan bir toplantı sırasında, Devrimci Gençlik ve onun dışındaki insanlarımız gelişmeleri öğrenebildiler. Bu toplantı sonrası, seçim çalışmalarına başından sonuna kadar katılan bir arkadaşla gençlik olarak toplantı yaptık. “Gençliğin çalışmalara katılıp kalamayacağı, katılacaksa gençliğin bu pratik içindeki konumlanışının nasıl olacağı, olması gerektiği soruları tartılmaya, Konuşulmaya çalışıldı/Pek çok arkadaşımız ki ben de, ne yerel yönetimler konusunda ne de Çiğli’deki Bağımsız aday çalışması hakkında geniş bir bilgimiz olmadığı için o toplantıdan net bir şekilde ayrılınmadı. O toplantı sırasında devrimci gençliğin çalışılanın öznesi olması isteniyordu Devrimci Gençlik içinde bu konuya ilişkin bir kez daha toplantı yapıldı. Ben kendi öznel sorunlarımdan dolayı (evden çıkamayışım yani ailemle yaşadığım sorunlar nedeniyle bu toplantılara katılamadım. Bu toplantılar sırasında arkadaşlarımızın kafası az çok açılmış ve çalışmalar konusunda bilgilenmişlerdi. Ben bu olumlulukların biraz dışında kaldım. Yani benim kafam biraz daha karışık ve çalışmalar hakkında biraz daha az bilgim vardı. Ve gençlik, daha doğrusu gençliğin bireyleri, tek tek bu üretime katılmaya başladılar. Çiğli’nin Güzeltepe bürosunun açılışı vardı. Ben de bu açılışa katıldım. Açılış sonucunda büroda seçim çalışmalarının nasıl yürütüleceği konuşuluyordu. Burada kalıp çalışmalar ve gelişmeler hakkında bilgi edinmek istedim. O sırada gençlik dışında Güzeltepe’de çalışmaya katılan bir arkadaş, bana “Güzeltepe’de seçim çalışması sırasında kadın çalışması yapıp yapamayacağımı sordu. Yani seçim çalışması sırasında ilgileneceğim kesim kadın kesimiydi. Böyle bir soruyla karşılaşınca korktum ve ürktüm. Bunun nedeni ise pek çok arkadaşım gibi daha önce böyle bir çalışma yapmamış yani ne yapacağımı bilmeyişim ki, yukarıda belirttiğim gibi yerel yönetimler nedir, ne değildir, bugün bağımsız adayda somutlaşan alternatif anlayışımız nasıl (ana hatlarıyla biliyorum ama, benden bu çalışmanın kısmi ölçüde de olsa öznesi olmam isteniyor) bunu tam olarak bilmiyorum. Aynı zamanda şimdiye kadar çalışma yaptığım kitle, öğrenci kitlesi, daha önce gecekondu insanıyla yüz yüze gelmemiş bir insandım. Yani halkla yüz yüze gelmemiştim. Ama benim küçük bir kazancım vardı, aynı zamanda halkevinde çalışan bir insan olduğum için çok küçük çapta olsa da halkla nasıl ilişkiye geçeceğim konusunda az çok tecrübem vardı. En önemlisi pek çok konuda yetersizliğimden kaynaklı bir öz güven eksikliğim vardı. Ama bütün bunlara rağmen soruya karşılık verip isteği olumladım. Çünkü bu kızlı pratik içerisinde eksikliklerimi az çok giderebileceğimi biliyordum. Güzeltepe’de çalışma ekipleri oluşturulmaya çalışıldı. Bölge dörde ayrıldı. İnsanlar oturdukları yere göre çalışma ekiplerine ayrılıyor. Aslında bunlara komite deniyordu. Benim sorumluluğum kadınların ağırlıkta olduğu ev toplantıları düzenlemek ve bu toplantılara katılmak. (Bu bölgede oturmadığım için bu konuda zorluk çektim, çalışmalara katılan bölge insanları aracılığıyla toplantıları düzenliyorduk.) yani kısmi ölçüde de olsa bir şeyleri belirleme olanağım vardı. Yapılanların kısmi ölçüde de olsa öznesi olmayı başarabildim. Çalışmalar ilerledikçe yerel yönetimlere bakış açımızı kavramış ve bu konuda mesafe kat etmiştim. Gittiğim ev toplantılarında insanlarla bu konuyu konuşabiliyor hatta onları ikna edebiliyordum. Böyle bir çalışmanın içinde olmak ve hele bu çalışmanın önemli bir öznesi olmanın kazandırdığı şeyleri şöyle sıralayabilirim: 1) Bizler genelde, özellikle daha önceki yıllarda okullarda insanlarla ilişkiye geçme konusunda çekinir daha doğrusu korkardık. Ancak bu çalışmalar sonucunda insanlarla ilişki kurma, farklı görüşleri tartışabilme gibi temel özelliklen asgari olarak da olsa kazanabildim. Bu çalışmalar sonucunda gecekondu insanlarının sorunlarını ve içinde bulundukları sosyal ortamı daha iyi kavradım Bu çalışmalar sonucunda ben de diğer arkadaşlarım gibi özel ilişkiler yakalama olanağı buldum. Bu ilişkilerin hepsi olmasa bile bir kısmı çalışma sırasında sürdürülebilecek ilişkiler olarak şekillendi. Politika yapmayı öğrendim. Politik sorunları kavrama ve bunlara ilişkin kendi bakış açımıza uygun çözümler önerebilme yeteneğimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. İlk defa böylesine hareketli ve politik sonuçları bu kadar doğrudan olan bir çatışma içinde bulunuyordum. Böyle bir çatışmanın getirdiği dinamizm, coşku ve arkadaşlarımla kurduğum ilişki, kollekif çalışma anlayışı yine bundan sonraki çalışmalarımız için önemli kazanımlarımızdandı. Bu çalışma ile birlikte üniversitedeki sorunları ve yaptığımız çalışmalardaki başarısızlıklarımızın nedenlerini daha iyi. kavradığımı söyleyebilirim. Böyle bir çalışma içerisinde kazandığım olanakları sanırım salt üniversite Çalışmasıyla birkaç yılda ancak kazanabilirdim Bu çalışmanın en önemli göstergesi ise üniversitenin ve gençlik mücadelesinin ancak öznesi oturarak başarılı olunabileceğidir. Bazı şeyleri başarabilmek bana yeniden özgüven kazandırdı.1. Neyi ne kadar yapıp yapamayacağımı gördüm. Çiğli çalışması benim açımdan (sanırım diğer arkadaşlarım açısından da) tek olumsuz yanı okul çalışmalarından geri kalmamdı. Bir ay süresince okula gidemedim. .Bu süre içerisinde insanlar birbirleriyle ilişkilerini kurmuş ve belli arkadaşlık grupları oluşmuştu. Ancak bu boşluğun ciddi bir çabayla aşılabileceğini düşünüyorum, Kısacası bir,aylık seçim çalışması bana oldukça yeni yetenekler kazandırdı. Şimdi benim için temel sorun bu yeteneklerimi üniversite mücadelesinde kullanabilmek ve geliştirebilmektir.