İletişim

Türkiye’de devrim mücadelesinin öznesi olarak Devrimci Gençlik hareketi, 60’ların
ikinci yarısından beri, DEV-GENÇ’ten bu güne militan ve kararlı duruşuyla yoluna
devam ediyor.
Son on yılını, neoliberal-İslamcı, faşist AKP karşısında; emeğin sömürülmesine karşı
halkların insanca yaşamı; üniversitelerde paralılaştırmaya ve gericiliğe karşı parasız eğitim,
özerk-demokratik, bilimsel üniversite ve AKP faşizmine karşı demokrasi için mücadele
ederek geçiren Devrimci Gençlik hareketi politik mücadelede en ön saflarda yerini alıyor.
Bu onurlu mücadelede Devrimci Gençlik, 40 yılı aşkın bir geleneğin mirasını bugünün
koşullarıyla değerlendirme süzgecinden geçirerek ve zenginleştirerek, diğer mücadele alanları
ile ilişkilerini ve bu alanlar içindeki konumunu belirleyerek emin adımlarla yolunda
ilerliyor.
Bu mücadeleye ışık tutan, tarihsel koşullara göre omuzladığı görev ve sorumlulukları
yerine getirmek üzere ihtiyaçlara cevap veren Devrimci Gençlik Dergisi, ilk olarak 1975
yılının Kasım ayından itibaren dönemin devrimci üniversitelileri tarafından yayımlanmaktadır.
80 faşist-askeri darbesinin ardından, 1990 yılının Ocak ayından itibaren yayın
hayatına yeniden başlayan Devrimci Gençlik Dergisi o günden bugüne, yaklaşık 25 yıldır
kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmektedir.
1980 sonrasında yaşanan siyasal süreçlerle paralel, faşizme karşı demokrasi mücadelesi
ekseninde gelişen gençlik hareketinin politik ve pratik önderliğini yapan Devrimci Gençlik
hareketi bugüne kadar politik-pratik mücadele hattını sürdürmektedir. 12 Eylül’ün üniversitelerdeki
baskı aygıtlarına karşı direniş eğilimlerini örgütleyerek gelişen gençlik hareketi,
kurdukları öğrenci dernekleri çatısı altında üniversitelerde YÖK’e karşı boykotlar,
açlık grevleri, kitlesel yürüyüşler gerçekleştirdi. Yükselen bu hareketin önünü kesmek için
öğrenci derneklerini işlevsiz hale getirerek denetim altına almaya çalışan 1987 yılındaki
“Tek Tip Öğrenci Derneği Yasası”na karşı gösterilen kitlesel ve militan tepki kazanımla
sonuçlandı. Öğrenci Dernekleri Federasyonu, 80 sonrası gençlik mücadelesi için, bütünlüklü,
yaygın, düzenli ve güçlü bir hareket olarak bir milat kabul edilebilir. Devrimci
Gençlik militanlarının doğrudan öznesi olduğu bu sürecin içinden, mücadelenin kalbinden
hareketin politik yayın organı olarak Devrimci Gençlik Dergisi de yeniden ve daha
güçlü olarak ortaya çıkmıştır.
Bu anlamda Devrimci Gençlik Dergisi fiili ve kesintisiz bir mücadelenin, hayatta karşılığı
olan güncel politikaların ürünü, aynı zamanda karşılıklı bir etkileşimin sonucu olarak
da bir yol haritasıdır. Devrimci Gençlik sokaktır, Devrimci Gençlik eylemdir.

Not: Devrimci Gençlik dergisi, kitle hareketi içinden ve kitle hareketiyle etkileşim halinde çıkan bir yayındır. Dolayısıyla eleştiri başta olmak üzere bütün katkılarınızı eok.devrimcigenclik@gmail.com adresine atacağınız maillerinizi bekliyoruz.