AKP ile yalın bir ilişki kurmak isteyen sanatçıların, artık halkın içerisinde var olma gibi kaygıları ve gerçekliğini halka bağlama gibi bir durumları kalmamıştır. Yalnızca kişisel çıkarlarına yönelik aldıkları bu karar, sanat üretimlerini ve halkın gerçeklikleriyle bağlarını kopartmıştır Kapitalist sistem içerisinde...
Erkek egemenliğine karşı kurtuluş yolu aynı zamanda faşizme karşı mücadeleden geçmektedir. Feminist bir öz-savunma ile toplumun tüm alanlarının dönüştürülmesi, yenisinin kurulması ancak kadınlar tarafından gerçekleştirilebilir Yirmibirinci yüzyıl tarihsel olarak neoliberal kapitalizmin kendine özgü krizlerine ve devrimci çıkışlara sahne olmaktadır. Finans...
Gezi toplumsal hareketlere ve gençlik hareketine iktidarın ucunu göstermiş ve Gezi’den sonraki süreç gençlik mücadelesinin diğer mücadele alanlarıyla yolunun sıkça kesiştiği ve çoğu zaman da genel siyasi yönelimin içinde pozisyon aldığı bir dönem olarak gelişmiştir. Dolayısıyla gençlik hareketini değerlendirirken...
Bugün üniversiteliler, siyasal ve ekonomik krizin doğrudan muhatabı konumundadır. Bu konumundan doğru da ekonomik krizin yükünü taşımayı reddetmekte ve krizin günlük yaşamına sirayet ettiği noktalarda kolaylıkla politikleşmektedir Erdoğan diktatörlüğünün anayasal temel kazandığı 24 Haziran seçimlerinden sonra memleket genelindeki sessizlik, ODTÜ...

SON YAZILAR