Milli Türk Talebe Birliği(MTTB) hizmetinizde – Ekim-Kasım 2006

Milliyetçiliğin bilinçli bir şekilde kışkırtıldığı, ırkçı/faşist grupların ülke genelinde özellikle üniversitelere yönelik saldırılarını arttırdığı son günlerde Türkiye, eski bir gerici/faşist teşkilatın yeniden kurulmasına tanık oldu. Özellikle 70’li yıllarda üniversitelerdeki saldırılar ve düzenlenen sol karşıtı mitinglerle adını duyuran MTTB, siyaset arenasındaki birçok ismin katılımıyla yeniden kuruldu. Kuruluş toplantısı eski MTTB’liler Bülent Arınç, Abdullah Gül, Hüseyin Çelik, Ali Coşkun gibi isimlerin katılımıyla AKP’nin gövde gösterisine dönüşürken, aynı ocaktan yetişme İTO ve MÜSİAD Başkanları da dostlarını yalnız bırakmadı. Toplantıda yapılan konuşmalarda yükseköğrenim gençliğini temsil edeceği iddia edilen birliğin “ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana olan herkesin katılımına açık” olduğu belirtildi.

MTTB, neden şimdi?

Kapatılmasının üzerinden 26 sene geçen MTTB’nin tekrardan ısıtılıp önümüze konması ne anlam ifade ediyor? Ülke genelinde AKP karşısında örülen ulusalcı-milliyetçi blok ve üniversitelere yönelik faşist saldırılarla kendini var etmeye çalışan milliyetçi/ırkçı ideolojiye karşı, ümmetçi/tarikatçı bir gençlik tabanı oluşturmanın cazipliği AKP’lileri çok iştahlandırmış olacak. Üstelik milliyetçi/ulusalcı söylemler de kullanarak daha geniş bir tabanı etkileme taktiği de oldukça yaratıcı görünüyor. Anlaşılan o ki, seçilme yaşını 25’e indirerek gençliğe şirin görünmeye çalışan AKP, dini ve milliyetçi temelleri kullanarak gençliği egemen siyasetin ‘kirine’ bulaştırmaya soyunmuş. Ne de olsa şu an bulundukları noktaya da bu ‘kir’ sayesinde geldiler.

MTTB’den TBMM’ye uzanan yol

70’li yıllarda devrimci dinamizmi bastırmak amacıyla üniversitelere saldırtılan MTTB’li gençler, buradan edindikleri ‘uşaklık’ tecrübeleriyle şu an meclis koltuklarında milletvekili, bakan ve hatta Başbakan olarak oturuyorlar. 1967–69 arası Birliğin başkanlığını yapmış ve daha sonra Kültür Bakanı (Fazilet Partisi) olan İsmail Kahraman’a göre şu an mecliste bulunan milletvekillerinin % 50’sinin MTTB geçmişi bulunmaktadır. Başbakan Erdoğan, Meclis Başkanı Arınç, Abdullah Gül, Hüseyin Çelik, Ali Coşkun… Bu ‘cevval’ gençlerin birkaçı.

Bukalemun Gibi Örgüt

MTTB’nin bir diğer özelliği de faaliyetlerini sürdürdüğü yıllar boyunca egemen siyasal güçlerle kurduğu olan dirsek teması. Milliyetçi-muhafazakar tabanı kontrol mekanizması olarak kullanılan bu birlik, 70’lere kadar milliyetçiliğin ağır bastığı bir çizgi ile ülkedeki devrimci potansiyeli bastırmak amaçlı solcu öğrencilerin üzerine salınmış, birçok katliama karışmış ve Ülkü Ocakları’nın kuruluşuna taban oluşturmuştur. 70’lerden sonra -Amerika’nın açıkladığı Yeşil Kuşak projesiyle de paralel olarak- dümenini dini temellere doğru kıran Birlik, Milli Selamet Partisi’nin gençlik kolu görevini üstlenecek olan Akıncılar Ocağı’nın oluşumuna ön ayak olmuştur. 1960’a kadar Menderes’in DP’sinin, 1970’e kadar Demirel’li AP’nin ve Türkeş’li CKMP’nin, daha sonraları ise selametçi Erbakan’ın kuyrukçuluğunu yapan birlik, 1980’de kapatıldıktan sonra kontrgerillanın özellikle de Hizbullah’ın ihtiyaç duyduğu militanların kaynağı olmuştur. Bugünün birçok tarikat lideri de MTTB okulunun öğrencileridir.

Şu an için 4’ü İstanbul, 2’si Ankara, biri Bursa ve biri de Gaziantep’de kurulan 8 derneğin birleşmesiyle kurulan MTTB; tarikatçı, gerici yapılanmalarla, üniversitenin ilerici unsurlarına yöneltebileceği ideolojik ve fiili saldırılarla kendisine alan açma girişimlerinde bulunacaktır. Ancak, üniversitenin ilerici, devrimci öğrencileri geçmişte olduğu gibi bugün de sicili kanlı olan bu tür karanlık ve kirli yapılara istedikleri oyunları oynama fırsatını tanımayacaklardır.

MTTB’nin ‘Kirli’ Kısa Tarihi

1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasına karşı olan bir grup öğrenci tarafından kuruldu. 1922- 1936 arası faaliyetlerini Türk Ocaklarıyla birlikte yürüttü. 1936’da Hatay’da yapılan izinsiz miting nedeniyle kapatıldı. 1945 yılında anti-faşist yayınları ile öne çıkan Tan Matbaası’nı basarak büyük maddi hasara uğrattı. 1946 senesinde tekrar resmen açıldı. 6-7 Eylül olaylarında aktif rol aldı. 1965 yılından sonra Komünizmle Mücadele Dernekleri’yle ortaklaşa faaliyet yürütmeye başladı. Birçok ilde ‘Komünizmi Telin’ mitingleri düzenledi. 1965 yılında ilk ‘Fetih Mitingi’ni düzenledi. 1967 yılında Papa’nın gelişini protesto etmek için Ayasofya’da namaz kılındı. 13 Şubat 1969’da hafızalara ‘Kanlı Pazar’ olarak kazınan olayların örgütleyicilerinden oldu. 1975 yılında Bozkurt bulunan amblemini Kuran ile değiştirdi. 1979 yılında gerçekleşen Maraş Katliamı’nda birçok MTTB’li aktif rol aldı… 1980 darbesi ile kapatıldı.