ODTÜ Öğrenci İşleri Dekanlığı Yetki ve Görevleri*

O.D.T.Ü.Öğrenci İşleri Dekanlığı, O.D.T.Ü. öğrencilerinin idari ve sosyal sorunları ile ilgilenir ve bu sorunların çözümünde yardımcı olur.

Öğrenci İşleri Dekanlığı’nın Yetki ve Görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  1. O.D.T.Ü.Öğrenci İşleri Dekanlığı O.D.T.Ü.Öğrenci Temsilciliği ile yakın işbirliği içinde çalışır. Öğrenci Temsilciliğinin öğrencilerle ilgili idari ve sosyal konularda görüşlerinin ve kararlarının Üniversite Yönetimine iletilmesinle yardımcı olur. Üniversite yetkili makamlalarınca onaylanan Öğrenci Temsilciliğinin isteklerinin uygulanmasından sorumludur.
  2. O.D.T.Ü.Öğrenci İşleri Dekanlığı’nın görevleri şunlardır:
  3. a) Burs ve Yardım Komitesine Başkanlık etmek,
  4. b) Disiplin Kurulu Üyeliği etmek,
  5. c) IAESTE Stajlarını koordine etmek,
  6. d) Öğrencilerin sosyal faaliyetleri ile ilgilenmek bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için mali olanaklar sağlannasında yardımcı olmak,
  7. e) O.D.T.Ü. Yurtlar Komitesine Başkanlık etmek ve yurt sorunlarının çözümünde Öğrenci Temsilciliğinin dileklerini göz önüne alarak sorunları Üniversite yetkili kurullarına getirmek,
  8. f) Fakülte Dekanları, Hazırlık Okulu Müdürü, ve Kayıt ve Kabul İşleri Müdürü ile gerekli işbirliğinde bulunmak.
  9. g) Yönetneliklerle ve Rektörlükçe kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

O.D.T.Ü.Öğrenci İşleri Dekanlığı, yukarıdaki amaç ve görevlerin gerektirdiği harcamaları ve işlemleri Üniversitedeki yürürlükte bulunan usullere göre yapar.

10 Temmuz 1978 tarihinde, Mütevelli Heyetinin 24.5.1978 tarih ve 55 sayılı toplantısında ÖTK Yönetmelik Tasarısının kabul edilerek yürürlüğe girinceye kadar Rektörlük yönergesi olarak uygulanmasına karar verildi.

(*)20.2.1976 Tarihli Mühendislik Fakültesi Bölün Başkanlari Toplantısında Benimsenen Taslak

Kaynak: ODTÜ TARİHÇE 1956-1980/ Nurettin Çalışkan/Arayış Yayınları / Editör: Aykan Sever