AKP ile yalın bir ilişki kurmak isteyen sanatçıların, artık halkın içerisinde var olma gibi kaygıları ve gerçekliğini halka bağlama gibi bir durumları kalmamıştır. Yalnızca kişisel çıkarlarına yönelik aldıkları bu karar, sanat üretimlerini ve halkın gerçeklikleriyle bağlarını kopartmıştır Kapitalist sistem içerisinde...
Bugün üniversiteliler, siyasal ve ekonomik krizin doğrudan muhatabı konumundadır. Bu konumundan doğru da ekonomik krizin yükünü taşımayı reddetmekte ve krizin günlük yaşamına sirayet ettiği noktalarda kolaylıkla politikleşmektedir Erdoğan diktatörlüğünün anayasal temel kazandığı 24 Haziran seçimlerinden sonra memleket genelindeki sessizlik, ODTÜ...
Erkek egemenliğine karşı kurtuluş yolu aynı zamanda faşizme karşı mücadeleden geçmektedir. Feminist bir öz-savunma ile toplumun tüm alanlarının dönüştürülmesi, yenisinin kurulması ancak kadınlar tarafından gerçekleştirilebilir Yirmibirinci yüzyıl tarihsel olarak neoliberal kapitalizmin kendine özgü krizlerine ve devrimci çıkışlara sahne olmaktadır. Finans...
Gezi toplumsal hareketlere ve gençlik hareketine iktidarın ucunu göstermiş ve Gezi’den sonraki süreç gençlik mücadelesinin diğer mücadele alanlarıyla yolunun sıkça kesiştiği ve çoğu zaman da genel siyasi yönelimin içinde pozisyon aldığı bir dönem olarak gelişmiştir. Dolayısıyla gençlik hareketini değerlendirirken...
Dünya, her tarafta süren savaşlar, yıkımlar ve kırımlarla bir acılar coğrafyası haline geldi. Gelecekten ümitsiz kitleler bugünü idare etme savaşında hayatta kalma yarışındalar. Siyasetin, ticaretin vaatleri ile gerçekler arasındaki açı katlanılamaz hale geliyor. Herkese barış, mutluluk ve huzur dileyerek...
Ülkede yaşanan neo-liberal dönüşümün asli aktörü olarak çalışan AKP aynı zamanda bölgesel emperyalist politikalar doğrultusunda devlet aygıtının yeniden düzenlenmesi sürecinin de ayrılmaz parçasıdır. Sahip olduğu siyasal islamcı ve piyasacı kimliğin emperyalizmin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verir nitelikte oluşu AKP`nin egemenler...
Öğrenci gençliğin son dönemlerdeki eylem ve etkinlikleri üzerinden bakıldığında kısmi bir kıpırdanma ve kitleselleşmeyle birlikte öğrenci hareketi adına önemli bir ivme yakaladık. Ancak, nasıl ki bu ivmenin yakalanması kendiliğinden olmadıysa, ilerleyen süreç de Devrimci Gençliğin bir adım ilerisini inşa...
Tam bağımsız, demokratik, kardeşçe ve insanca yaşayabileceğimiz  bir Türkiye ve üniversite kuracağız! Bir öğrenim döneminin daha sonuna geldik. Üniversitelilerin yürüttüğü mücadele, başarıları, kazanımları, eksikleri ve hatalarına dair yapılan çıkarımlarla birlikte bir dönemi kapatırken, daha şimdiden yeni dönemin hesapları yapılmaya başlandı...
Hrant Dink cinayetiyle beraber bu ülkenin devlet yapısına dair gerçekler bir kez daha yüzümüze çarptı. Cinayetin failleri olarak ortaya çıkan kişilerin emniyet, jandarma ve valilikle olan bağlantıları üstelik bu da yetmezmiş gibi katille çektirilen hatıra fotoğrafları daha önce birçok...
Milliyetçiliğin bilinçli bir şekilde kışkırtıldığı, ırkçı/faşist grupların ülke genelinde özellikle üniversitelere yönelik saldırılarını arttırdığı son günlerde Türkiye, eski bir gerici/faşist teşkilatın yeniden kurulmasına tanık oldu. Özellikle 70’li yıllarda üniversitelerdeki saldırılar ve düzenlenen sol karşıtı mitinglerle adını duyuran MTTB, siyaset...

SON YAZILAR