Susurluk, Çatlı, Çakıcı, Yeşil gibi, kamuoyunun oldukça alışık olduğu isimler, son yirmi yılın Türkiye’sinin siyasi hayatında çeteciliğin ne denli belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir. Kurtlar Vadisi gibi bir televizyon dizisi, çeteciliğin, belli ölçülerde de olsa, kanundışı etos, tehlike içinde...
GENÇLİĞİN KİTLESEL MÜCADELESİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE Yüksek öğrenim gençliğinin eşitlik ve özgürlük istemi, ortaya çıktığı ilk andan itibaren "okurun sınırlarını aşmakta ve genel, toplumsal eşitlik ve özgürlük sorunuyla ve öncelikle de siyasal demokrasi sorunuyla içice geçmektedir. Bu nedenle, tek başına...
Ülkemizin biraz düşünen her ferdinin, özellikle de aydın, demokrat ve devrimci kesimlerinin en hayıflandıkları noktalardan biri, kurumsallaşmış ve/veya sonraki nesillere ışık tutan yapılanmaların eksikliğidir. Hemen her alanda duyulan bu eksiklik özellikle toplumsal örgütlenme konusunda iyice ortaya çıkar.Ülke tarihine dönüp...
İnsanlık, 20. yy.’a girerken, daha önceden kökleri atılmış, yeni ve yıkıcı bir ideolojiyle tanıştığında hazırlıklı değildi. 1919’da İtalya’da bir yöntem olarak ortaya çıkan faşizm*, tüm hızıyla yükselerek bir bir ülkelerin iktidarlarını almaya başladı. 1920’lerde başlayan aşırı üretim nedeniyle başgösteren dünya...
Demokratik merkeziyetçilik, devrimcilerin en önemli örgütlenme ilkelerinden biridir. Tutarlı bir anlayışla kullanıldığında, bir örgütün, gelişiminin sarmal yolunda üst düzeyde yeni boyutlar, taze güçler kazanmasının belirleyicilerindendir. İşte bu yüzden de, örgütlenme ilkesi olarak sürekli tartışma gündeminde tutulması ve savunulması, onun...
Üniversitelerde bir yandan yeni yönetim metotları ile muhtemel muhalefet hareketleri kontrol altına alınmaya çalışılırken diğer yandan da bu yönetimin dışına çıkabilecek her türlü hareket baskı altına alınıyor. Bu konuda İstanbul'da Hayri Kozakçıoğlu'nun başkanlığında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı yetkilileri...
En geniş kitle çalışması içinde en dar kadro çalışmasından, kitlelerin siyasi eyleme sokulmasını ve siyasi eylemin çeşitliliğini göğüsleyebilecek kalıcı çalışmayı anlamalıyız. Kalıcı çalışma, kitlelerin içinden en iyi unsurların siyasi eyleme sokulması ve örgütlenmesidir. Bu örgütlenme geçici istekler, ekonomik-demokratik talepler...
Ülkede yaşanan neo-liberal dönüşümün asli aktörü olarak çalışan AKP aynı zamanda bölgesel emperyalist politikalar doğrultusunda devlet aygıtının yeniden düzenlenmesi sürecinin de ayrılmaz parçasıdır. Sahip olduğu siyasal islamcı ve piyasacı kimliğin emperyalizmin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verir nitelikte oluşu AKP`nin egemenler...
Toplumsal mücadelede bir talebin kazanılması veya genel olarak başarı, büyük ölçüde, söz konusu mücadeleden çıkarı olan kesimleri birleştirmekten ve bunların ortak hareketlerini yaratabilmekten geçmektedir. Bu yüzden, birlik, ittifak, merkezileşme gibi konular, mücadelenin pratik öneme sahip temel tartışma konularıdır. Çünkü...
ANADOLU ÜNİVERSİTELERİNDE DEVRİMCİ GENÇLİK HAREKETİ: SORUNLAR ve ÖRGÜTLENME PERSPEKTİFLERİ Özgül bir alan olarak gençlik mücadelesinin gelişme dinamikleri ve gençlik mücadelesinin toplumsal-muhalefetin bütünü içindeki yeri, 6O'lı yıllardan bu yana yaygın bir biçimde tartışıldı. Söz konusu tartışmalar hareketin bugünkü taşıyıcıları için oldukça...

SON YAZILAR