Memleketin çivisi çıkmış" sözü herhalde hiçbir dönemde duruma bu kadar denk düşmemişti. Sistem, ekonomik, sosyal, siyasal, ideolojik alanların tümünde çürümüşlüğün sınırlarını zorluyor. Çürüdükçe saldırganlaşıyor. Ama sadece "sopasıyla" saldırmıyor. Çürüyor ve toplumu da çürütüyor. Sistemin siyasetçileri göz göre göre yalan...
Faşist saldırılar ve cinayetler her geçen gün artıyor. Faşist saldırganlığın artmasına paralel olarak ülkemizde bir yandan mevcut kurumsal faşizm derinleşir, açık faşizme geçmek için şartlar zorlanırken; bir yandan da en geniş halk yığınlarının faşist cinayetlere karşı tepkileri genişleyip, şiddetleniyor....
Türkiye toplumu, ekonomisinden politikasına, ideolojisinden kültürüne dek yaşamın bütün alanlarını içine alan şiddetli bir krizle karşı karşıyadır. Ancak kriz düzeni sarsmamakta, aksine, düzenin devamlılığını sağlayan "yeniden yapılanma" politikasının yürürlüğe sokulması için uygun bir ortam olarak değerlendirilmektedir. Oligarşinin bu "kriz...
Ülke nereye üniversite oraya Üniversitenin tarihi ülkenin tarihidir... Osmanlı'nın ilk çağdaşlaşma adımlarından bu yana, üniversitenin gündemi ülkede yaşanan siyasal süreçler tarafından belirlendi; siyasal çatışmalar üniversiteye doğrudan yansıdı ve üniverster biçimlerde yeniden üretildi. Osmanlı gibi, kendi aydınını üretmek isteyen TC yöneticileri de, üniversiteyi...
Bilim kurgular gerçek mi oluyor? Devletlerin güvenlik yönelimleri tıpkı George Orwell’in 1984’ünü ya da Tom Cruise’un başrol oynadığı Azınlık Raporu filmini andırıyor. Her yere kameralar yerleştiriliyor, herkes dinleniyor, bir yandan polis teşkilatları ve ordular, hız, mobilizasyon v.b. kriterlerine göre...
Halk yığınlarının anti-faşist mücadelesine devrimci bir öz kazandıralım Cephe ortakları arasındaki sürtüşme ve çatlakların su yüzüne çıkmaya başladığı bir zamanda üniversiteler birer ikişer yeni bir öğrenim dönemine giriyor. Milliyetçi Cephe ortaklığı çelişmeli bir ittifaka dayanıyor. Onların arasında gerçekte önemli çıkar çatışmaları vardır. Bu çıkar...
GENÇLİĞİN SİYASAL MÜCADELESİ: ÖNCÜLÜK VE SİYASAL ÖRGÜT Toplumsal yaşamın en dinamik kesimini, bu yüzden değişmeye ve değiştirmeye en açık/istekli kesimini gençlik oluşturmaktadır. Toplumsal oluşumda ise gençlik, farklı sınıfsal kökenlerden gelen gençlerin oluşturduğu, heterojen bir toplumsal kategoriyi oluşturmaktadır. Gençlik ayrı bir sınıf...
Dünya, her tarafta süren savaşlar, yıkımlar ve kırımlarla bir acılar coğrafyası haline geldi. Gelecekten ümitsiz kitleler bugünü idare etme savaşında hayatta kalma yarışındalar. Siyasetin, ticaretin vaatleri ile gerçekler arasındaki açı katlanılamaz hale geliyor. Herkese barış, mutluluk ve huzur dileyerek...
YURT MÜCADELESİNDE İLK ADIM: ALTERNATİF BİR YASAM ÖRGÜTLEMEK... Yurtlar, ailelerinden uzakta okuyan yüksek öğrenim öğrencilerinin barınabileceği ilk "yuva"dır. Ancak öğrencilerin bekledikleri ile karşılaştıkları ortam arasında uçurumlar vardır. Bu durum öğrencilerin yurtları yaşam alanı olarak değil sadece yatacakları bir yer, otel...
İstanbul Üniversite Öğrencileri Koordinasyonu 4 Nisan tarihinde Kurultay ve Kurultay şenliğini gerçekleştirdi.'95 baharından itibaren örgütlenen ve öğrenci gençliğin kitlesel, militan, demokratik, meşru örgütü olma iddiasını taşıyan Koordinasyon, '95-'96 öğretim yılında yükselişe geçen gençlik hareketini yaratan ve geliştiren örgütlenme olmuştu....

SON YAZILAR