Ülkede yaşanan neo-liberal dönüşümün asli aktörü olarak çalışan AKP aynı zamanda bölgesel emperyalist politikalar doğrultusunda devlet aygıtının yeniden düzenlenmesi sürecinin de ayrılmaz parçasıdır. Sahip olduğu siyasal islamcı ve piyasacı kimliğin emperyalizmin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verir nitelikte oluşu AKP`nin egemenler...
Öğrenci gençliğin son dönemlerdeki eylem ve etkinlikleri üzerinden bakıldığında kısmi bir kıpırdanma ve kitleselleşmeyle birlikte öğrenci hareketi adına önemli bir ivme yakaladık. Ancak, nasıl ki bu ivmenin yakalanması kendiliğinden olmadıysa, ilerleyen süreç de Devrimci Gençliğin bir adım ilerisini inşa...
Tam bağımsız, demokratik, kardeşçe ve insanca yaşayabileceğimiz  bir Türkiye ve üniversite kuracağız! Bir öğrenim döneminin daha sonuna geldik. Üniversitelilerin yürüttüğü mücadele, başarıları, kazanımları, eksikleri ve hatalarına dair yapılan çıkarımlarla birlikte bir dönemi kapatırken, daha şimdiden yeni dönemin hesapları yapılmaya başlandı...
Hrant Dink cinayetiyle beraber bu ülkenin devlet yapısına dair gerçekler bir kez daha yüzümüze çarptı. Cinayetin failleri olarak ortaya çıkan kişilerin emniyet, jandarma ve valilikle olan bağlantıları üstelik bu da yetmezmiş gibi katille çektirilen hatıra fotoğrafları daha önce birçok...
Milliyetçiliğin bilinçli bir şekilde kışkırtıldığı, ırkçı/faşist grupların ülke genelinde özellikle üniversitelere yönelik saldırılarını arttırdığı son günlerde Türkiye, eski bir gerici/faşist teşkilatın yeniden kurulmasına tanık oldu. Özellikle 70’li yıllarda üniversitelerdeki saldırılar ve düzenlenen sol karşıtı mitinglerle adını duyuran MTTB, siyaset...
Bilim kurgular gerçek mi oluyor? Devletlerin güvenlik yönelimleri tıpkı George Orwell’in 1984’ünü ya da Tom Cruise’un başrol oynadığı Azınlık Raporu filmini andırıyor. Her yere kameralar yerleştiriliyor, herkes dinleniyor, bir yandan polis teşkilatları ve ordular, hız, mobilizasyon v.b. kriterlerine göre...
Üniversitelerde yaklaşık yirmi yıldır uygulanan neo-liberal politikalar, sermaye ideolojisinin üniversitelerde yaygınlaşmasını sağlamış ve sermaye, üniversiteler üzerinde düşünsel bir hegemonya oluşturmuştur. Bu düşünsel işgalin sürekli kılınması, üniversitelerin yapısındaki sermaye lehine değişimlerin sürekliliğinin sağlanması noktasında zorunlu bir ihtiyaçtır. Hayata geçirilen her...
Bu eğitim yılı başından bu yana Tokat’ta bir üniversite öğrencisinin oruç tutmadığı gerekçesiyle Yeşilırmak Nehri’ne atılması ile gündeme gelmeye başlayan faşist saldırılar birçok ile yayıldı. Bursa ve İzmir’de üniversitelilerin bıçaklanması, Marmara Üniversitesi ve Ankara DTCF’de faşistlerin üniversite içine saldırması,...
Üniversiteliler 6 Kasım’da kendi gündemlerine meşru, militan, kitlesel eylem çizgisiyle müdahale ettiler. Şimdi üniversitelileri, aynı eylem çizgisini, yeni-liberalizmin yapısal reformlarına, faşizme ve gericiliğe karşı tüm toplumsal muhalefet bileşenleriyle birlikte örgütleyeceği bir mücadele süreci bekliyor. YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün görev süresi...
İç Savaş Ordusundan "Operasyonel Orduya" Son günlerde ordu hem AKP ile arasındaki gerginlikle hem de tezkereyi geçirttirmeyip müttefiki ABD'yi hayal kırıklığına uğratmasıyla gündeme oturdu. Bir de ordu içerisinde farklı görüşlerin olduğu ortaya çıkınca rejimin gözbebeğinin konumunu kaybettiği tartışmaları oldukça yaygınlaştı....

SON YAZILAR