Yapılması gereken şey, tartışmayı bütünlüklü olarak algılayarak ona göre tavır almaktır. Eğer, sadece eğitimin süresi arttığı için 8 yıllık zorunlu-kesintisiz eğitime onay verilirse, tartışmanın çıkış nedenlerine de onay veriliyor demektir. Susurluk kazasının yarattığı krizden sonra devlet, toplumsal muhalefetin yönünü küçük...
Kirli savaş yürüten bir ülkede, "ülkenin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" için gizli örgütlenmeye gitme geleneği ile bezenmiş ve tekelci sermayesinin kar alanının savaş ekonomisi olduğu bir ülkede "kontrgerilla" bu ilişkilerin doğal bir sonucudur. Ülkemizde; "yıkıcı", "bölücü" saydığı güçler karşısında...
Kontrgerilla, emperyalizmin yeni sömürge ülkelere giriş biçimi, bir gizli işgal biçimidir. Yeni sömürge ülkelerde gelişen toplumsal siyasal güçlerle, toplumsal muhalefetle devlet arasındaki çelişkileri mücadeleyi iç savaşa dönüştüren bir tarzdır. Özel savaş, kirli savaş, topyekün savaş biçimlerinde sömürge savaşlarını örgütleyen,...
Türkiye toplumsal muhalefeti ve dolayısıyla öğrenci mücadelesi, zor bir süreçten geçiyor. Devlet tarafından ardı ardına, fırtına misali patlatılan gündemler, sosyalistler arasında moral bozukluğuna yol açarken aslında pratik olarak bir çıkışı da ifade ediyordu. Fakat gerekli ortaklaşma yaşanmadığı ve müdahaleler...
Türkiye emekçi halkları her geçen gün yeni bir hukuksuzluk, zam ve saldın programı ile karşı karşıya kalmakta. Anasol-D hükümeti de daha önceki hükümetler gibi halka savaş hükümeti olduğunu her uygulamasıyla göstermektedir. MGK darbesiyle oluşturulan Anasol-D uygulamalarıyla halka savaş siyasetinde...
Temelleri Turancılık ideolojisi ile atılan, Anadolu halklarının kanları üzerine kurulan ve Güneş Dil teorisi saçmalıkları üreten Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mayası, kuruluşundan beri ırkçılıkla karılmıştır. Irkçı ideolojinin her dönem ağzından düşürmediği "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" söylemi doğrudan resmi...
Türkiye'de sivil-faşist hareketin gelişimi Türkiye’de milliyetçi-faşist hareketin ideolojik düzeyde netleşmesi, Avrupa’daki faşist rejimlerin yükselişinin de doğrudan etkisiyle 1930’ların ortalarına rastlar. Aslolarak bir Türk milliyetçiliği ideolojisi 19. yüzyıl sonlarından itibaren oluşturulmaya başlanmıştır ama bu çok büyük ölçüde dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nun etnik...
Emperyalizmin azgelişmiş ülkelere önerdiği milli güvenlik doktrini, ABD desteğinde ilk uygulamalarını Brezilya' da bulan bir programdır. Bu program MGK ile Türkiye'de de karşılığını bulmuştur. Programın esası: kültür ve ideolojinin askerileştirilmesi, milliyetçiliğin yüceltilmesi, siyasal liberalizmden uzaklaşma, kitlelerin siyaset dışı tutulması,...
N.Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük adlı yapıtında Alman sosyoloğu Max Horkheimer’ın “Kapitalizmden söz etmek istemeyen birinin faşizm konusunda da ağzını açmaması gerekir” sözüne karşılık şöyle der, “Bu tamamen yanlıştır. Asıl emperyalizmden söz etmek istemeyen birinin , faşizm konusunda ağzını açmaması...
Yoksullaşma ve şiddetin uzun zamandır biriktirdiği öfkenin ilk patlamalarının uç vermeye başladığı bir dönemde, halka karşı savaş rejiminin temel kurumlarında ortaya çıkan sarsıntılar, sihirli "istikrar"! yerle bir etti. Kazan kaldıran çevik kuvvet polisleri, sadece kendilerini durdurmaya çalışan emniyet amirlerinin...

SON YAZILAR