Yoksullaşma ve şiddetin uzun zamandır biriktirdiği öfkenin ilk patlamalarının uç vermeye başladığı bir dönemde, halka karşı savaş rejiminin temel kurumlarında ortaya çıkan sarsıntılar, sihirli "istikrar"! yerle bir etti. Kazan kaldıran çevik kuvvet polisleri, sadece kendilerini durdurmaya çalışan emniyet amirlerinin...
Ülke nereye üniversite oraya Üniversitenin tarihi ülkenin tarihidir... Osmanlı'nın ilk çağdaşlaşma adımlarından bu yana, üniversitenin gündemi ülkede yaşanan siyasal süreçler tarafından belirlendi; siyasal çatışmalar üniversiteye doğrudan yansıdı ve üniverster biçimlerde yeniden üretildi. Osmanlı gibi, kendi aydınını üretmek isteyen TC yöneticileri de, üniversiteyi...
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuruldukları 1.5.1984 tarihinden bu yana bir tür sıkıyönetim mahkemesi olarak işlemiş, "devletin varlığı ve sürekliliğinin korunması" adına her türden hukuksuzluğun, burjuva hukukunun en temel ilkelerini aşan uygulamaların yaşandığı kurumlar olmuştur. Savaş rejiminin saldırı mekanizmalarından biri olan...
Burjuvazinin büyük hesaplaşmalara yeni yalanlarla hazırlandığı şu günlerde, dünya ırkçı/faşist bir dalganın yükselişine sahne oluyor. Gençlikse faşizmin yükseliş sürecinde etkin bir toplumsal güç olarak kendini bir kez daha gösteriyor. Faşist hareketlerin tabanında önemli bir yer işgal eden gençlik, aynı...
Yapılması gereken şey, tartışmayı bütünlüklü olarak algılayarak ona göre tavır almaktır. Eğer, sadece eğitimin süresi arttığı için 8 yıllık zorunlu-kesintisiz eğitime onay verilirse, tartışmanın çıkış nedenlerine de onay veriliyor demektir. Susurluk kazasının yarattığı krizden sonra devlet, toplumsal muhalefetin yönünü küçük...
Kirli savaş yürüten bir ülkede, "ülkenin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" için gizli örgütlenmeye gitme geleneği ile bezenmiş ve tekelci sermayesinin kar alanının savaş ekonomisi olduğu bir ülkede "kontrgerilla" bu ilişkilerin doğal bir sonucudur. Ülkemizde; "yıkıcı", "bölücü" saydığı güçler karşısında...
Kontrgerilla, emperyalizmin yeni sömürge ülkelere giriş biçimi, bir gizli işgal biçimidir. Yeni sömürge ülkelerde gelişen toplumsal siyasal güçlerle, toplumsal muhalefetle devlet arasındaki çelişkileri mücadeleyi iç savaşa dönüştüren bir tarzdır. Özel savaş, kirli savaş, topyekün savaş biçimlerinde sömürge savaşlarını örgütleyen,...
Türkiye toplumsal muhalefeti ve dolayısıyla öğrenci mücadelesi, zor bir süreçten geçiyor. Devlet tarafından ardı ardına, fırtına misali patlatılan gündemler, sosyalistler arasında moral bozukluğuna yol açarken aslında pratik olarak bir çıkışı da ifade ediyordu. Fakat gerekli ortaklaşma yaşanmadığı ve müdahaleler...
Türkiye emekçi halkları her geçen gün yeni bir hukuksuzluk, zam ve saldın programı ile karşı karşıya kalmakta. Anasol-D hükümeti de daha önceki hükümetler gibi halka savaş hükümeti olduğunu her uygulamasıyla göstermektedir. MGK darbesiyle oluşturulan Anasol-D uygulamalarıyla halka savaş siyasetinde...
Temelleri Turancılık ideolojisi ile atılan, Anadolu halklarının kanları üzerine kurulan ve Güneş Dil teorisi saçmalıkları üreten Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mayası, kuruluşundan beri ırkçılıkla karılmıştır. Irkçı ideolojinin her dönem ağzından düşürmediği "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" söylemi doğrudan resmi...

SON YAZILAR