Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuruldukları 1.5.1984 tarihinden bu yana bir tür sıkıyönetim mahkemesi olarak işlemiş, "devletin varlığı ve sürekliliğinin korunması" adına her türden hukuksuzluğun, burjuva hukukunun en temel ilkelerini aşan uygulamaların yaşandığı kurumlar olmuştur. Savaş rejiminin saldırı mekanizmalarından biri olan...
Ülkemizde uzun süreden beri sürekli faşizm vardır. Bu faşizm artık kurumsal bir olay halinde Halkımızın sırtındadır. Kurumsal faşizm, mevcut bürokratik devlet mekanizması içinde bu makinanın her zaman temel dişlisi görevini görmektedir. Burjuva anlamda bile demokrasi işlememiş, "demokratik" bir rejim...
Üniversiteliler 6 Kasım’da kendi gündemlerine meşru, militan, kitlesel eylem çizgisiyle müdahale ettiler. Şimdi üniversitelileri, aynı eylem çizgisini, yeni-liberalizmin yapısal reformlarına, faşizme ve gericiliğe karşı tüm toplumsal muhalefet bileşenleriyle birlikte örgütleyeceği bir mücadele süreci bekliyor. YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün görev süresi...
Türkiye toplumu, ekonomisinden politikasına, ideolojisinden kültürüne dek yaşamın bütün alanlarını içine alan şiddetli bir krizle karşı karşıyadır. Ancak kriz düzeni sarsmamakta, aksine, düzenin devamlılığını sağlayan "yeniden yapılanma" politikasının yürürlüğe sokulması için uygun bir ortam olarak değerlendirilmektedir. Oligarşinin bu "kriz...
Bilim kurgular gerçek mi oluyor? Devletlerin güvenlik yönelimleri tıpkı George Orwell’in 1984’ünü ya da Tom Cruise’un başrol oynadığı Azınlık Raporu filmini andırıyor. Her yere kameralar yerleştiriliyor, herkes dinleniyor, bir yandan polis teşkilatları ve ordular, hız, mobilizasyon v.b. kriterlerine göre...
Savaş Rejimi "olağanüstü"yü olağanlaştırıyor. Modern toplumların demokrasi alışkanlıklarının "olağanüstü" saydığı bir çok şey, arkasında büyük duyarsız kitleler yaratarak, hızla olağanlaşıyor. Öncelikle, rejimin kendisi olağanlaştırılmış bir savaş rejimidir. Ve savaş rejimi bir olağanlaştırma rejimidir. Olağanüstü diye tanımlanan kriz dönemleri savaş rejiminde...
N.Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük adlı yapıtında Alman sosyoloğu Max Horkheimer’ın “Kapitalizmden söz etmek istemeyen birinin faşizm konusunda da ağzını açmaması gerekir” sözüne karşılık şöyle der, “Bu tamamen yanlıştır. Asıl emperyalizmden söz etmek istemeyen birinin , faşizm konusunda ağzını açmaması...
Yapılması gereken şey, tartışmayı bütünlüklü olarak algılayarak ona göre tavır almaktır. Eğer, sadece eğitimin süresi arttığı için 8 yıllık zorunlu-kesintisiz eğitime onay verilirse, tartışmanın çıkış nedenlerine de onay veriliyor demektir. Susurluk kazasının yarattığı krizden sonra devlet, toplumsal muhalefetin yönünü küçük...
Kontrgerilla, emperyalizmin yeni sömürge ülkelere giriş biçimi, bir gizli işgal biçimidir. Yeni sömürge ülkelerde gelişen toplumsal siyasal güçlerle, toplumsal muhalefetle devlet arasındaki çelişkileri mücadeleyi iç savaşa dönüştüren bir tarzdır. Özel savaş, kirli savaş, topyekün savaş biçimlerinde sömürge savaşlarını örgütleyen,...
Tam bağımsız, demokratik, kardeşçe ve insanca yaşayabileceğimiz  bir Türkiye ve üniversite kuracağız! Bir öğrenim döneminin daha sonuna geldik. Üniversitelilerin yürüttüğü mücadele, başarıları, kazanımları, eksikleri ve hatalarına dair yapılan çıkarımlarla birlikte bir dönemi kapatırken, daha şimdiden yeni dönemin hesapları yapılmaya başlandı...

SON YAZILAR