Milliyetçiliğin bilinçli bir şekilde kışkırtıldığı, ırkçı/faşist grupların ülke genelinde özellikle üniversitelere yönelik saldırılarını arttırdığı son günlerde Türkiye, eski bir gerici/faşist teşkilatın yeniden kurulmasına tanık oldu. Özellikle 70’li yıllarda üniversitelerdeki saldırılar ve düzenlenen sol karşıtı mitinglerle adını duyuran MTTB, siyaset...
Ülkede yaşanan neo-liberal dönüşümün asli aktörü olarak çalışan AKP aynı zamanda bölgesel emperyalist politikalar doğrultusunda devlet aygıtının yeniden düzenlenmesi sürecinin de ayrılmaz parçasıdır. Sahip olduğu siyasal islamcı ve piyasacı kimliğin emperyalizmin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verir nitelikte oluşu AKP`nin egemenler...
  Sermayenin krizi her geçen gün derinleşiyor. Kriz içinde yeniden yapılanma politikalarıyla işleyen devlet mekanizması Refah Partisi'nin hükümette yer almasıyla yeni krizler dönemini başlattı. ABD ve savaş partisinin tercihi olmayı başaran RP ise iktidarda kaldığı sürede bu tercihin doğruluğunu gösterdi....
Türkiye toplumu, ekonomisinden politikasına, ideolojisinden kültürüne dek yaşamın bütün alanlarını içine alan şiddetli bir krizle karşı karşıyadır. Ancak kriz düzeni sarsmamakta, aksine, düzenin devamlılığını sağlayan "yeniden yapılanma" politikasının yürürlüğe sokulması için uygun bir ortam olarak değerlendirilmektedir. Oligarşinin bu "kriz...
Ülkemizde uzun süreden beri sürekli faşizm vardır. Bu faşizm artık kurumsal bir olay halinde Halkımızın sırtındadır. Kurumsal faşizm, mevcut bürokratik devlet mekanizması içinde bu makinanın her zaman temel dişlisi görevini görmektedir. Burjuva anlamda bile demokrasi işlememiş, "demokratik" bir rejim...
Tam bağımsız, demokratik, kardeşçe ve insanca yaşayabileceğimiz  bir Türkiye ve üniversite kuracağız! Bir öğrenim döneminin daha sonuna geldik. Üniversitelilerin yürüttüğü mücadele, başarıları, kazanımları, eksikleri ve hatalarına dair yapılan çıkarımlarla birlikte bir dönemi kapatırken, daha şimdiden yeni dönemin hesapları yapılmaya başlandı...
Egemenlerin, varolan toplumsal siyasal ekonomik krizin çözümü için yürüttüğü yeniden yapılandırma siyaseti, savaş rejiminin gerekleri uyarınca, krizin yeniden üretilerek düzenlenmesinden ve derinleştirilmesinden ibarettir. Bu yeniden yapılandırma siyasetinin merkezinde ise Kürtlere karşı yürütülen savaş, "iç güvenlik doktriniyle tanımlanan polis devleti uygulamaları...
İç Savaş Ordusundan "Operasyonel Orduya" Son günlerde ordu hem AKP ile arasındaki gerginlikle hem de tezkereyi geçirttirmeyip müttefiki ABD'yi hayal kırıklığına uğratmasıyla gündeme oturdu. Bir de ordu içerisinde farklı görüşlerin olduğu ortaya çıkınca rejimin gözbebeğinin konumunu kaybettiği tartışmaları oldukça yaygınlaştı....
İnsanlık, 20. yy.’a girerken, daha önceden kökleri atılmış, yeni ve yıkıcı bir ideolojiyle tanıştığında hazırlıklı değildi. 1919’da İtalya’da bir yöntem olarak ortaya çıkan faşizm*, tüm hızıyla yükselerek bir bir ülkelerin iktidarlarını almaya başladı. 1920’lerde başlayan aşırı üretim nedeniyle başgösteren dünya...
HALK KENDİ KURTARICISINI YARATACAK Uzun bir vadeye yayılan yeniden yapılanma süreci, yeni bir evreye girdi. Bu yeni evre kendisini, derin bir krizle ve baskı-şiddet biçimlerindeki yenilenmeyle ifade etmektedir. 18 Nisan seçimleri sonrasında büyük bir sermaye desteği ile kurulan koalisyon hükümetinde cisimleşen...

SON YAZILAR