Öğrenci gençliğin son dönemlerdeki eylem ve etkinlikleri üzerinden bakıldığında kısmi bir kıpırdanma ve kitleselleşmeyle birlikte öğrenci hareketi adına önemli bir ivme yakaladık. Ancak, nasıl ki bu ivmenin yakalanması kendiliğinden olmadıysa, ilerleyen süreç de Devrimci Gençliğin bir adım ilerisini inşa...
Bilim kurgular gerçek mi oluyor? Devletlerin güvenlik yönelimleri tıpkı George Orwell’in 1984’ünü ya da Tom Cruise’un başrol oynadığı Azınlık Raporu filmini andırıyor. Her yere kameralar yerleştiriliyor, herkes dinleniyor, bir yandan polis teşkilatları ve ordular, hız, mobilizasyon v.b. kriterlerine göre...
Halka karşı baskı ve zor araçlarını kullanarak ayakta kalmayı başaran sistem, üniversitede de aynı yöntemlerle gençlik mücadelesinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Dünya çapındaki yeniden yapılanma döneminde sermayenin, bilgi üretimi üzerinde hakim olma ihtiyacı, üniversiteleri kamusal denetimden uzak ve teknik eleman yetiştirme...
Bu eğitim yılı başından bu yana Tokat’ta bir üniversite öğrencisinin oruç tutmadığı gerekçesiyle Yeşilırmak Nehri’ne atılması ile gündeme gelmeye başlayan faşist saldırılar birçok ile yayıldı. Bursa ve İzmir’de üniversitelilerin bıçaklanması, Marmara Üniversitesi ve Ankara DTCF’de faşistlerin üniversite içine saldırması,...
Tam bağımsız, demokratik, kardeşçe ve insanca yaşayabileceğimiz  bir Türkiye ve üniversite kuracağız! Bir öğrenim döneminin daha sonuna geldik. Üniversitelilerin yürüttüğü mücadele, başarıları, kazanımları, eksikleri ve hatalarına dair yapılan çıkarımlarla birlikte bir dönemi kapatırken, daha şimdiden yeni dönemin hesapları yapılmaya başlandı...
Temelleri Turancılık ideolojisi ile atılan, Anadolu halklarının kanları üzerine kurulan ve Güneş Dil teorisi saçmalıkları üreten Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mayası, kuruluşundan beri ırkçılıkla karılmıştır. Irkçı ideolojinin her dönem ağzından düşürmediği "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" söylemi doğrudan resmi...
Faşizme karşı çok yönlü mücadelenin görevleriyle yüklü Devrimci Gençlik Hareketi arasında bir başka yanlış eğilime daha değinmek istiyoruz. Bir tarafta Halkın Sesi Dergisi, "faşizme karşı mücadele revizyonizme karşı mücadelenin aynıdır" diye yazıyor ve sol hareket içindeki ayrılıklara zor metodlarının...
"Devrimci Gençlik Mücadelesi Üzerine" başlıklı çıkış broşürümüzde, devrimci mücadelenin teorik ve pratik yeniden üretim faaliyetine kendi düzlemimizde en etkin biçimde katılacağımız vurgulanmıştı. Bu gereğin bir ifadesi olarak; dergimizde çeşitli teorik-ideolojik konularda tartışmalara da yer vermeye çalışacağız. İdeolojik üretim faaliyetine...
İç Savaş Ordusundan "Operasyonel Orduya" Son günlerde ordu hem AKP ile arasındaki gerginlikle hem de tezkereyi geçirttirmeyip müttefiki ABD'yi hayal kırıklığına uğratmasıyla gündeme oturdu. Bir de ordu içerisinde farklı görüşlerin olduğu ortaya çıkınca rejimin gözbebeğinin konumunu kaybettiği tartışmaları oldukça yaygınlaştı....
Trabzon'da bir faşistin üzerinde yakalanan ve faşistlerin örgütlenmesi hakkında birtakım bilgiler veren bu mektup Trabzon Emniyeti tarafından diğer emniyet örgütlerine bir genelge ile yollanmıştır. Bu genelgenin fotokopisi Ankara'da bir faşistin üzerinden çıkmıştır. Bunu bir belge olarak yayınlıyoruz. T.C. ..........VİLAYETİ Emniyet Müdürlüğü ŞUBE: Gen.Güv SAYI: KONU:...

SON YAZILAR