Faşist saldırılar ve cinayetler her geçen gün artıyor. Faşist saldırganlığın artmasına paralel olarak ülkemizde bir yandan mevcut kurumsal faşizm derinleşir, açık faşizme geçmek için şartlar zorlanırken; bir yandan da en geniş halk yığınlarının faşist cinayetlere karşı tepkileri genişleyip, şiddetleniyor....
Üniversiteliler 6 Kasım’da kendi gündemlerine meşru, militan, kitlesel eylem çizgisiyle müdahale ettiler. Şimdi üniversitelileri, aynı eylem çizgisini, yeni-liberalizmin yapısal reformlarına, faşizme ve gericiliğe karşı tüm toplumsal muhalefet bileşenleriyle birlikte örgütleyeceği bir mücadele süreci bekliyor. YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün görev süresi...
Halka karşı baskı ve zor araçlarını kullanarak ayakta kalmayı başaran sistem, üniversitede de aynı yöntemlerle gençlik mücadelesinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Dünya çapındaki yeniden yapılanma döneminde sermayenin, bilgi üretimi üzerinde hakim olma ihtiyacı, üniversiteleri kamusal denetimden uzak ve teknik eleman yetiştirme...
Milliyetçiliğin bilinçli bir şekilde kışkırtıldığı, ırkçı/faşist grupların ülke genelinde özellikle üniversitelere yönelik saldırılarını arttırdığı son günlerde Türkiye, eski bir gerici/faşist teşkilatın yeniden kurulmasına tanık oldu. Özellikle 70’li yıllarda üniversitelerdeki saldırılar ve düzenlenen sol karşıtı mitinglerle adını duyuran MTTB, siyaset...
Milliyetçiliğin yükselişi Milliyetçilik bütün dünyada yükseliyor. Bu yükselişte "jeopolitik' nedenlerin payı var. İki kutuplu dünya düzeninin çözülmesinden doğan boşluklar, ihtilaflar ve yerel/bölgesel savaşların 'yapılabilir' hale gelmesi, milliyetçiliğin toprağını suluyor. Ancak milliyetçiliğin yükselişine salt jeopolitik düzleminde açıklama getirmek yetersizdir. Bülün dünyayı kavuran...
9 Kasım... Takvimde bir yaprak. Bazılarımızın doğum günü, bazılarımız içinse özel bir anlamı olmayan sıradan bir gün... 1938 Yılı... Milyonlarca yıllık İnsanlık tarihi zincirine eklenmiş küçücük bir halka... Ya 9 Kasım 1938! Bu güne Almanya'da "Reichspogrom Nacht" deniyor. Kırık Camlar Gecesi. 7 Kasım 1938'de...
İç Savaş Ordusundan "Operasyonel Orduya" Son günlerde ordu hem AKP ile arasındaki gerginlikle hem de tezkereyi geçirttirmeyip müttefiki ABD'yi hayal kırıklığına uğratmasıyla gündeme oturdu. Bir de ordu içerisinde farklı görüşlerin olduğu ortaya çıkınca rejimin gözbebeğinin konumunu kaybettiği tartışmaları oldukça yaygınlaştı....
"Devrimci Gençlik Mücadelesi Üzerine" başlıklı çıkış broşürümüzde, devrimci mücadelenin teorik ve pratik yeniden üretim faaliyetine kendi düzlemimizde en etkin biçimde katılacağımız vurgulanmıştı. Bu gereğin bir ifadesi olarak; dergimizde çeşitli teorik-ideolojik konularda tartışmalara da yer vermeye çalışacağız. İdeolojik üretim faaliyetine...
Faşizme karşı çok yönlü mücadelenin görevleriyle yüklü Devrimci Gençlik Hareketi arasında bir başka yanlış eğilime daha değinmek istiyoruz. Bir tarafta Halkın Sesi Dergisi, "faşizme karşı mücadele revizyonizme karşı mücadelenin aynıdır" diye yazıyor ve sol hareket içindeki ayrılıklara zor metodlarının...
N.Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük adlı yapıtında Alman sosyoloğu Max Horkheimer’ın “Kapitalizmden söz etmek istemeyen birinin faşizm konusunda da ağzını açmaması gerekir” sözüne karşılık şöyle der, “Bu tamamen yanlıştır. Asıl emperyalizmden söz etmek istemeyen birinin , faşizm konusunda ağzını açmaması...

SON YAZILAR