Burjuvazinin büyük hesaplaşmalara yeni yalanlarla hazırlandığı şu günlerde, dünya ırkçı/faşist bir dalganın yükselişine sahne oluyor. Gençlikse faşizmin yükseliş sürecinde etkin bir toplumsal güç olarak kendini bir kez daha gösteriyor. Faşist hareketlerin tabanında önemli bir yer işgal eden gençlik, aynı...
HALK KENDİ KURTARICISINI YARATACAK Uzun bir vadeye yayılan yeniden yapılanma süreci, yeni bir evreye girdi. Bu yeni evre kendisini, derin bir krizle ve baskı-şiddet biçimlerindeki yenilenmeyle ifade etmektedir. 18 Nisan seçimleri sonrasında büyük bir sermaye desteği ile kurulan koalisyon hükümetinde cisimleşen...
Yoksullaşma ve şiddetin uzun zamandır biriktirdiği öfkenin ilk patlamalarının uç vermeye başladığı bir dönemde, halka karşı savaş rejiminin temel kurumlarında ortaya çıkan sarsıntılar, sihirli "istikrar"! yerle bir etti. Kazan kaldıran çevik kuvvet polisleri, sadece kendilerini durdurmaya çalışan emniyet amirlerinin...
Gündüz "ADAM", Gece "KURT-ADAM" Üniversitelere ve öğrenci yurtlarına yapılan faşist saldırılara karşısında son  dönemlerde üniversitelilerde, gerileyen bir duyarlılık hali gözlenmekte. Oysa üniversite gençliği, özellikle '80 sonrasında, MHP saldırılarına ve faşizme karşı mücadele duyarlılığını koruyan neredeyse tek toplumsal kesim durumundadır. Üniversitelerden başlayarak...
N.Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük adlı yapıtında Alman sosyoloğu Max Horkheimer’ın “Kapitalizmden söz etmek istemeyen birinin faşizm konusunda da ağzını açmaması gerekir” sözüne karşılık şöyle der, “Bu tamamen yanlıştır. Asıl emperyalizmden söz etmek istemeyen birinin , faşizm konusunda ağzını açmaması...
Türkiye'de sivil-faşist hareketin gelişimi Türkiye’de milliyetçi-faşist hareketin ideolojik düzeyde netleşmesi, Avrupa’daki faşist rejimlerin yükselişinin de doğrudan etkisiyle 1930’ların ortalarına rastlar. Aslolarak bir Türk milliyetçiliği ideolojisi 19. yüzyıl sonlarından itibaren oluşturulmaya başlanmıştır ama bu çok büyük ölçüde dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nun etnik...
İnsanlık, 20. yy.’a girerken, daha önceden kökleri atılmış, yeni ve yıkıcı bir ideolojiyle tanıştığında hazırlıklı değildi. 1919’da İtalya’da bir yöntem olarak ortaya çıkan faşizm*, tüm hızıyla yükselerek bir bir ülkelerin iktidarlarını almaya başladı. 1920’lerde başlayan aşırı üretim nedeniyle başgösteren dünya...
MHP’nin “seçim başarısıyla” birlikte sadece toplumsal muhalefet güçleri değil egemenler de kısa süren bir şaşkınlığın ardından, “ne yapmalı?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Cumhuriyetçi faşist bir kitle temelini doğru biçimde “istihdam” etmekte pek de istediğini gerçekleştiremediği görülen egemenler, seçimlerin hemen...
Türkiye toplumsal muhalefeti ve dolayısıyla öğrenci mücadelesi, zor bir süreçten geçiyor. Devlet tarafından ardı ardına, fırtına misali patlatılan gündemler, sosyalistler arasında moral bozukluğuna yol açarken aslında pratik olarak bir çıkışı da ifade ediyordu. Fakat gerekli ortaklaşma yaşanmadığı ve müdahaleler...
Memleketin çivisi çıkmış" sözü herhalde hiçbir dönemde duruma bu kadar denk düşmemişti. Sistem, ekonomik, sosyal, siyasal, ideolojik alanların tümünde çürümüşlüğün sınırlarını zorluyor. Çürüdükçe saldırganlaşıyor. Ama sadece "sopasıyla" saldırmıyor. Çürüyor ve toplumu da çürütüyor. Sistemin siyasetçileri göz göre göre yalan...

SON YAZILAR