Susurluk kazasının ikinci yıldönümüne yaklaştığımız günlerde Çakıcı'nın kaset fırtınasıyla birlikte kontrgerilla devleti mafya sermaye ittifakının kirli çamaşırları yeniden ortalığa saçılıyor. Çatlı, Ağar, Bucak, Çiller gibi isimlerin ve diğer kontrgerilla tetikçilerinin başını çektiği Birinci Susurluk vakasında ülkeyi yöneten iktidar bloğundaki...
Ülke gündemi her gün yaşanan yeni bir gelişme ile değişiyor. Çakıcı kasetleri, seçim, savaş, şeriat, darbe, değişen aralıklarla ülkenin birinci gündemi oluyor. Cumhuriyetin 75. yıl kalkışması ve her ortamda söylenen 10. Yıl Marşı ise herkesin gündemi. [Tüm bu çatışma...
Ülke nereye üniversite oraya Üniversitenin tarihi ülkenin tarihidir... Osmanlı'nın ilk çağdaşlaşma adımlarından bu yana, üniversitenin gündemi ülkede yaşanan siyasal süreçler tarafından belirlendi; siyasal çatışmalar üniversiteye doğrudan yansıdı ve üniverster biçimlerde yeniden üretildi. Osmanlı gibi, kendi aydınını üretmek isteyen TC yöneticileri de, üniversiteyi...
CEZA YASASI UYGUN ADIM! Bugüne değin 72 yıldan beri ceza adaletini sağlamak işlevini gören, bireysel ve toplumsal yaşamımıza yön veren, 1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı TCK'nın yerini almak üzere Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanan 496 maddeden...
  Kemalist devletin 75 yıldır değişmeyen geleneklerinin başında, sorunlara gerçek çözümler bulma yerine baskı, asimilasyon, terör, demagoji vb. yöntemlerle sorunu erteleme/ yok sayma gelmektedir. Komünistler, Kürtler, şeriatçılar her daim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sorun olmuşlar veya devlet kendi devamlılığı için bu...
Emperyalizmin azgelişmiş ülkelere önerdiği milli güvenlik doktrini, ABD desteğinde ilk uygulamalarını Brezilya' da bulan bir programdır. Bu program MGK ile Türkiye'de de karşılığını bulmuştur. Programın esası: kültür ve ideolojinin askerileştirilmesi, milliyetçiliğin yüceltilmesi, siyasal liberalizmden uzaklaşma, kitlelerin siyaset dışı tutulması,...
Temelleri Turancılık ideolojisi ile atılan, Anadolu halklarının kanları üzerine kurulan ve Güneş Dil teorisi saçmalıkları üreten Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mayası, kuruluşundan beri ırkçılıkla karılmıştır. Irkçı ideolojinin her dönem ağzından düşürmediği "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" söylemi doğrudan resmi...
Egemenlerin, varolan toplumsal siyasal ekonomik krizin çözümü için yürüttüğü yeniden yapılandırma siyaseti, savaş rejiminin gerekleri uyarınca, krizin yeniden üretilerek düzenlenmesinden ve derinleştirilmesinden ibarettir. Bu yeniden yapılandırma siyasetinin merkezinde ise Kürtlere karşı yürütülen savaş, "iç güvenlik doktriniyle tanımlanan polis devleti uygulamaları...
Türkiye emekçi halkları her geçen gün yeni bir hukuksuzluk, zam ve saldın programı ile karşı karşıya kalmakta. Anasol-D hükümeti de daha önceki hükümetler gibi halka savaş hükümeti olduğunu her uygulamasıyla göstermektedir. MGK darbesiyle oluşturulan Anasol-D uygulamalarıyla halka savaş siyasetinde...
Kontrgerilla, emperyalizmin yeni sömürge ülkelere giriş biçimi, bir gizli işgal biçimidir. Yeni sömürge ülkelerde gelişen toplumsal siyasal güçlerle, toplumsal muhalefetle devlet arasındaki çelişkileri mücadeleyi iç savaşa dönüştüren bir tarzdır. Özel savaş, kirli savaş, topyekün savaş biçimlerinde sömürge savaşlarını örgütleyen,...

SON YAZILAR