Kitle hareketleri kendi durumlarına istemlerine denk düşen sloganları arar ve bulurlar. Kitleselleşmiş sloganlar, yalnızca istemleri ifade eden sözler değil, bu sloganları seslendiren kitlenin kendi nesnel durumuyla kurduğu ilişkiyi, dolayısıyla olayları/olguları algılama ve anlama biçimini ortaya koyan formülasyonlardır da. Bu nedenle...
Gezi toplumsal hareketlere ve gençlik hareketine iktidarın ucunu göstermiş ve Gezi’den sonraki süreç gençlik mücadelesinin diğer mücadele alanlarıyla yolunun sıkça kesiştiği ve çoğu zaman da genel siyasi yönelimin içinde pozisyon aldığı bir dönem olarak gelişmiştir. Dolayısıyla gençlik hareketini değerlendirirken...

SON YAZILAR