Bilim kurgular gerçek mi oluyor? Devletlerin güvenlik yönelimleri tıpkı George Orwell’in 1984’ünü ya da Tom Cruise’un başrol oynadığı Azınlık Raporu filmini andırıyor. Her yere kameralar yerleştiriliyor, herkes dinleniyor, bir yandan polis teşkilatları ve ordular, hız, mobilizasyon v.b. kriterlerine göre...
Üniversitelerde yaklaşık yirmi yıldır uygulanan neo-liberal politikalar, sermaye ideolojisinin üniversitelerde yaygınlaşmasını sağlamış ve sermaye, üniversiteler üzerinde düşünsel bir hegemonya oluşturmuştur. Bu düşünsel işgalin sürekli kılınması, üniversitelerin yapısındaki sermaye lehine değişimlerin sürekliliğinin sağlanması noktasında zorunlu bir ihtiyaçtır. Hayata geçirilen her...
Bu eğitim yılı başından bu yana Tokat’ta bir üniversite öğrencisinin oruç tutmadığı gerekçesiyle Yeşilırmak Nehri’ne atılması ile gündeme gelmeye başlayan faşist saldırılar birçok ile yayıldı. Bursa ve İzmir’de üniversitelilerin bıçaklanması, Marmara Üniversitesi ve Ankara DTCF’de faşistlerin üniversite içine saldırması,...
Üniversiteliler 6 Kasım’da kendi gündemlerine meşru, militan, kitlesel eylem çizgisiyle müdahale ettiler. Şimdi üniversitelileri, aynı eylem çizgisini, yeni-liberalizmin yapısal reformlarına, faşizme ve gericiliğe karşı tüm toplumsal muhalefet bileşenleriyle birlikte örgütleyeceği bir mücadele süreci bekliyor. YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün görev süresi...
İç Savaş Ordusundan "Operasyonel Orduya" Son günlerde ordu hem AKP ile arasındaki gerginlikle hem de tezkereyi geçirttirmeyip müttefiki ABD'yi hayal kırıklığına uğratmasıyla gündeme oturdu. Bir de ordu içerisinde farklı görüşlerin olduğu ortaya çıkınca rejimin gözbebeğinin konumunu kaybettiği tartışmaları oldukça yaygınlaştı....
Burjuvazinin büyük hesaplaşmalara yeni yalanlarla hazırlandığı şu günlerde, dünya ırkçı/faşist bir dalganın yükselişine sahne oluyor. Gençlikse faşizmin yükseliş sürecinde etkin bir toplumsal güç olarak kendini bir kez daha gösteriyor. Faşist hareketlerin tabanında önemli bir yer işgal eden gençlik, aynı...
HALK KENDİ KURTARICISINI YARATACAK Uzun bir vadeye yayılan yeniden yapılanma süreci, yeni bir evreye girdi. Bu yeni evre kendisini, derin bir krizle ve baskı-şiddet biçimlerindeki yenilenmeyle ifade etmektedir. 18 Nisan seçimleri sonrasında büyük bir sermaye desteği ile kurulan koalisyon hükümetinde cisimleşen...
Yoksullaşma ve şiddetin uzun zamandır biriktirdiği öfkenin ilk patlamalarının uç vermeye başladığı bir dönemde, halka karşı savaş rejiminin temel kurumlarında ortaya çıkan sarsıntılar, sihirli "istikrar"! yerle bir etti. Kazan kaldıran çevik kuvvet polisleri, sadece kendilerini durdurmaya çalışan emniyet amirlerinin...
Gündüz "ADAM", Gece "KURT-ADAM" Üniversitelere ve öğrenci yurtlarına yapılan faşist saldırılara karşısında son  dönemlerde üniversitelilerde, gerileyen bir duyarlılık hali gözlenmekte. Oysa üniversite gençliği, özellikle '80 sonrasında, MHP saldırılarına ve faşizme karşı mücadele duyarlılığını koruyan neredeyse tek toplumsal kesim durumundadır. Üniversitelerden başlayarak...
N.Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük adlı yapıtında Alman sosyoloğu Max Horkheimer’ın “Kapitalizmden söz etmek istemeyen birinin faşizm konusunda da ağzını açmaması gerekir” sözüne karşılık şöyle der, “Bu tamamen yanlıştır. Asıl emperyalizmden söz etmek istemeyen birinin , faşizm konusunda ağzını açmaması...

SON YAZILAR