Türkiye'de sivil-faşist hareketin gelişimi Türkiye’de milliyetçi-faşist hareketin ideolojik düzeyde netleşmesi, Avrupa’daki faşist rejimlerin yükselişinin de doğrudan etkisiyle 1930’ların ortalarına rastlar. Aslolarak bir Türk milliyetçiliği ideolojisi 19. yüzyıl sonlarından itibaren oluşturulmaya başlanmıştır ama bu çok büyük ölçüde dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nun etnik...
İnsanlık, 20. yy.’a girerken, daha önceden kökleri atılmış, yeni ve yıkıcı bir ideolojiyle tanıştığında hazırlıklı değildi. 1919’da İtalya’da bir yöntem olarak ortaya çıkan faşizm*, tüm hızıyla yükselerek bir bir ülkelerin iktidarlarını almaya başladı. 1920’lerde başlayan aşırı üretim nedeniyle başgösteren dünya...
MHP’nin “seçim başarısıyla” birlikte sadece toplumsal muhalefet güçleri değil egemenler de kısa süren bir şaşkınlığın ardından, “ne yapmalı?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Cumhuriyetçi faşist bir kitle temelini doğru biçimde “istihdam” etmekte pek de istediğini gerçekleştiremediği görülen egemenler, seçimlerin hemen...
Türkiye toplumsal muhalefeti ve dolayısıyla öğrenci mücadelesi, zor bir süreçten geçiyor. Devlet tarafından ardı ardına, fırtına misali patlatılan gündemler, sosyalistler arasında moral bozukluğuna yol açarken aslında pratik olarak bir çıkışı da ifade ediyordu. Fakat gerekli ortaklaşma yaşanmadığı ve müdahaleler...
Memleketin çivisi çıkmış" sözü herhalde hiçbir dönemde duruma bu kadar denk düşmemişti. Sistem, ekonomik, sosyal, siyasal, ideolojik alanların tümünde çürümüşlüğün sınırlarını zorluyor. Çürüdükçe saldırganlaşıyor. Ama sadece "sopasıyla" saldırmıyor. Çürüyor ve toplumu da çürütüyor. Sistemin siyasetçileri göz göre göre yalan...
Susurluk kazasının ikinci yıldönümüne yaklaştığımız günlerde Çakıcı'nın kaset fırtınasıyla birlikte kontrgerilla devleti mafya sermaye ittifakının kirli çamaşırları yeniden ortalığa saçılıyor. Çatlı, Ağar, Bucak, Çiller gibi isimlerin ve diğer kontrgerilla tetikçilerinin başını çektiği Birinci Susurluk vakasında ülkeyi yöneten iktidar bloğundaki...
Ülke gündemi her gün yaşanan yeni bir gelişme ile değişiyor. Çakıcı kasetleri, seçim, savaş, şeriat, darbe, değişen aralıklarla ülkenin birinci gündemi oluyor. Cumhuriyetin 75. yıl kalkışması ve her ortamda söylenen 10. Yıl Marşı ise herkesin gündemi. [Tüm bu çatışma...
Ülke nereye üniversite oraya Üniversitenin tarihi ülkenin tarihidir... Osmanlı'nın ilk çağdaşlaşma adımlarından bu yana, üniversitenin gündemi ülkede yaşanan siyasal süreçler tarafından belirlendi; siyasal çatışmalar üniversiteye doğrudan yansıdı ve üniverster biçimlerde yeniden üretildi. Osmanlı gibi, kendi aydınını üretmek isteyen TC yöneticileri de, üniversiteyi...
CEZA YASASI UYGUN ADIM! Bugüne değin 72 yıldan beri ceza adaletini sağlamak işlevini gören, bireysel ve toplumsal yaşamımıza yön veren, 1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı TCK'nın yerini almak üzere Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanan 496 maddeden...
  Kemalist devletin 75 yıldır değişmeyen geleneklerinin başında, sorunlara gerçek çözümler bulma yerine baskı, asimilasyon, terör, demagoji vb. yöntemlerle sorunu erteleme/ yok sayma gelmektedir. Komünistler, Kürtler, şeriatçılar her daim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sorun olmuşlar veya devlet kendi devamlılığı için bu...

SON YAZILAR